SSS

İleti Yönetim Sistemi nedir?

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik‘e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar’ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.
Detaylı bilgi için Nedir? sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ticari elektronik ileti nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti olarak adlandırılır.

Hizmet Sağlayıcı kimdir?

Kanun çerçevesinde, aramamesaje-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır.

İleti Yönetim Sistemi'ne nasıl başvurabilirim?

Sistemi kullanmak için İleti Yönetim Sistemi başvuru formunu kullanarak gerekli bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Başvuru aşamasında girmiş olduğunuz bilgi ve belgeler kontrol edilip doğrulandıktan sonra hesabınız kullanıma açılır.
Detaylı bilgi için Başvuru Nasıl Yapılır? sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi'ne başvuru aşamasında hangi bilgi ve belgeler gereklidir?

• Hizmet Sağlayıcı’nın MERSİS numarası ve ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri
• İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi.

Hesabım açıldıktan sonra elimdeki mevcut izinleri ne zamana kadar İleti Yönetim Sistemi'ne yüklemeliyim?

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcıların 31 Aralık 2020’ye kadar, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcıların ise 31 Mayıs 2021’e kadar tüm izinleri sisteme aktarmış olması gerekmektedir. Mevzuat gereğince, bu tarih itibarıyla İYS’ye aktarılmamış izinler geçersiz kabul edilecektir.

İzinlerimi İleti Yönetim Sistemi'ne nasıl ekleyeceğim?

İzinlerizi sisteme iys.org.tr üzerinden tek tek veya .csv dosyalarıyla toplu halde; İYS API üzerinden ise teknik entegrasyon yoluyla ekleyebilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi'ne ekleyeceğim izinler hangi verileri içerecektir?

Yükleyeceğiniz izinler sadece şu verileri içerecektir:
• İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)
• İzin tarihi
• İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)
• Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)
• İzin kaynağı (‘1 Mayıs 2015 öncesi’, ‘ıslak imzalı onay formu’, ‘web sitesi’ vb.)

Tacir alıcı ne anlama gelmektedir?

Tacir, Mevzuat’ta tacir veya esnaf olarak nitelenen alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İYS’ye kaydedilebilir.

Başka bir tacire veya esnafa ticari elektronik ileti gönderirken onay almam gerekir mi?

Yönetmelik kapsamında tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

Mevzuat gereği tacirler veya esnaflardan önceden onay alınması zorunlu değil. Yine de bu alıcıları İYS’ye bildirmeli miyim?

Evet, bildirmelisiniz. Tacir veya esnaflardan önceden onay alınması gerekmez ancak İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez hükmü sebebiyle ticari elektronik ileti gönderiminden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerinin İYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir.

Elimdeki ret kayıtlarını da 31 Aralık’a kadar İYS’ye aktarmam gerekiyor mu?

Hayır. Sadece onaylı elektronik iletişim adreslerini sisteme yüklemelisiniz. İleti Yönetim Sistemi’nde kaydı bulunmayan elektronik iletişim adresi aynı zamanda ret anlamı taşımaktadır.
Ancak 31 Aralık’dan sonra 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcılar, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirmekle yükümlüdür. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcılar için bu tarih 31 Mayıs 2021’dir.

İleti Yönetim Sistemi'yle birlikte hizmet sağlayıcıların gönderdiği ticari elektronik iletilerde çıkış kanalı sunma zorunluluğu kalktı mı?

Hayır. Mevzuat gereğince, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve bedelsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alıcılardan almış olduğum onayları da İleti Yönetim Sistemi'ne yüklemem gerekiyor mu?

Hayır. İleti Yönetim Sistemi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında alınması gereken ticari elektronik ileti izinlerinin tutulduğu veri tabanıdır.

1 Ocak 2021 öncesinde elimdeki tüm elektronik iletişim adreslerini “onaylı” olarak sisteme yükleyebilir miyim?

Mevzuat gereğince sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin sisteme eklenmesi gerekmektedir. 1 Ocak 2021 tarihine kadar yüklenmiş onaylar için vatandaşlar, 15 Şubat 2021’e kadar izinlerini kontrol edebilecektir. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcıların 31 Mayıs 2021’e kadar yükledikleri izinlerin son kontrol tarihi 15 Temmuz 2021’dir. Bu tarihlerden itibaren söz konusu bu onaylar geçerli sayılacaktır.

1 Ocak 2021 öncesinde almış olduğum onayları belgeleyen imzalı formları sisteme yüklemem gerekiyor mu?

Hayır. Hizmet sağlayıcılar bu onayları sisteme “beyan” usulü yükleyeceklerdir.

İleti Yönetim Sistemi’nde kayıtlı olmayan e-posta adreslerine de gönderim yapabilir miyim?

Hayır. Gönderilecek e-postalar için de alınmış onayların İleti Yönetim Sistemi’ne eklenmesi gerekmektedir. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.

E-posta gönderimleri öncesinde aracı hizmet sağlayıcılar tarafından izin sorgulaması yapılması zorunlu mu?

Hayır. Yönetmelik kapsamında e-posta kanalı için aracı hizmet sağlayıcıların sorgulama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak diğer kanallarda olduğu gibi hizmet sağlayıcı e-posta kanalında da sadece onaylı alıcılara ticari elektronik ileti gönderebilir.
Katma değerli hizmetlerden faydalanan hizmet sağlayıcılar dilerse doğrudan veya iş ortağı üzerinden entegrasyon yoluyla e-posta gönderimleri öncesinde alıcıların izin durumunu İYS’den sorgulayabilir.

Alıcıların İYS Web, İYS Mobil Uygulama vb. kanallar üzerinden yapacağı izin durumu değişikliklerinden nasıl haberdar olurum?

Tüm hizmet sağlayıcılar, günlük izin değişikliği raporunu İYS Web üzerinden indirebilirler.
Katma değerli hizmetlerden faydalanan hizmet sağlayıcılar ise alıcıların yapmış olduğu onay durumu değişikliklerinden İYS API’yi kullanarak (pull/push servisleri) haberdar olurlar.

Bir alıcının telefon hattı kapanırsa nasıl haberdar olurum?

Mevzuat kapsamında aracı hizmet sağlayıcılar, alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS’ye bu durumu bildirir. Tüm hizmet sağlayıcılar, İYS Web üzerinden alacakları günlük izin değişikliği raporuyla bu durumdan haberdar olabilirler.
Katma değerli hizmetlerden faydalanan hizmet sağlayıcılar ise İYS API’yi kullanarak (pull/push servisleri) bu durumdan haberdar olurlar

İleti Yönetim Sistemi'ne kaydettiğim izinler ne kadar süreyle saklanacak?

İleti Yönetim Sistemi’nde tutulan kayıtlar süresiz olarak saklanır.

1 Ocak 2021'e kadar yüklemiş olduğum geçmiş tarihli izinlerin ispat yükümlülüğü İYS'de mi olacak?

Hayır. İleti Yönetim Sistemi’ne yüklenen geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdadır. Ancak 1 Ocak 2021’den itibaren ispat yükümlülüğü İYS’de olacak şekilde onay almaya başlayabilirsiniz. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcılar için bu tarih 1 Haziran 2021’dir.

1 Ocak 2021'e kadar elimdeki onayları sisteme yüklemezsem ne olur?

Yönetmelik gereğince 1 Ocak 2021’e kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmayan onaylar geçersiz olacaktır. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı (telefon numarası ve eposta adresi sayısı toplamı) olan hizmet sağlayıcılar için bu tarih 1 Haziran 2021’dir.

İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olmadan ticari elektronik ileti göndermeye devam edebilir miyim?

Hayır. Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olması zorunludur.

Türkiye'de yerleşik olmayan ancak yurt içi müşterilerine ticari elektronik gönderimi yapan firmalar İYS'ye kaydolmak zorunda mıdır?

T.C. Ticaret Bakanlığımıza sorduğumuz bu soruya ilişkin tarafımıza iletilen açıklama şu şekildedir:
“Türkiye’de yerleşik olsun ya da olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin anılan mevzuat hükümlerine uygun davranması ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) kaydolması gerektiği değerlendirilmektedir.”
Bu itibarla Türkiye’de yerleşik olmayan ancak Türkiye’deki alıcılara ticari elektronik ileti gönderen firmaların apostil tasdiki yapılmış faaliyet belgeleriyle başvurudaki yetkililerin yetki belgelerini bilgi@iys.org.tr’ye göndermeleri gerekmektedir. Aynı belgeler daha sonra posta yoluyla da İleti Yönetim Sistemi A.Ş. Merkez adresine iletilmelidir.

İleti Yönetim Sistemi'ne onaylı iletişim adreslerini aktarmadan ticari elektronik ileti göndermeye devam edebilir miyim?

Hayır. Yönetmelik gereğince, İleti Yönetim Sistemi’nde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.

Göndereceğim her ileti için onay almam gerekir mi?

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

İleti Yönetim Sistemi'ne yüklediğim izinler hangi sunucularda saklanıyor?

İleti Yönetim Sistemi’ne iletilen tüm veriler yurt içindeki güvenlikli veri merkezlerimizde depolanır ve hiçbir şekilde yurt dışına çıkmaz.

Alıcının reddetme hakkını İYS üzerinden kullandığı durumda hizmet sağlayıcı ne kadar sürede haberdar olmalıdır?

T.C. Ticaret Bakanlığımıza sorduğumuz bu soruya ilişkin tarafımıza iletilen açıklama şu şekildedir:
“Alıcının ret hakkını İYS üzerinden kullanması halinde, İYS tarafından ileti trafiğinin durdurulması ve ret hakkının kullanıldığına dair bilginin hizmet sağlayıcıyla entegrasyona bağlı olarak anlık veya azami üç iş günü içinde hizmet sağlayıcıya bildirilmesi gerekmektedir.”

Müşterilerimin onay ve ret bildirimlerini İleti Yönetim Sistemi dışında alıyorum. Ne yapmalıyım?

Yönetmelik gereğince İleti Yönetim Sistemi haricinde almış olduğunuz onay ve ret bildirimlerini 3 (üç) iş günü içerisinde sisteme eklemeniz gerekmektedir.

Ticari elektronik ileti içerisinde alıcılara İleti Yönetim Sistemi üzerinden nasıl çıkış hakkı sunabilirim?

Dilerseniz, İleti Yönetim Sistemi’nin katma değerli hizmetler kapsamında sunacağı çağrı merkezi, kısa mesaj numarası ve kısa link aracılığıyla alıcılara çıkış hakkı sunabilirsiniz.

Ret/çıkış hakkını alıcılara nasıl sunabilirim?

Hizmet Sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İleti Yönetim Sistemi tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer verir.
Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır. Ret bildirim imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.

Ret bildirimi veya çıkış hakkı neyi ifade etmektedir?

Alıcının, Hizmet Sağlayıcı’ya ticari elektronik ileti gönderebilmesi için vermiş olduğu onayı kaldırması ret bildirimi veya çıkış hakkını kullanması olarak ifade edilir.

İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla nasıl onay alabilirim?

Dilerseniz, İleti Yönetim Sistemi’nin katma değerli hizmetler kapsamında sunacağı, kısa mesaj numarası ve kısa link aracılığıyla onay alma servisinden faydalanabilirsiniz.

Ticari elektronik ileti gönderim onayını nasıl alabilirim?

Ticari elektronik ileti gönderim onayı üç farklı şekilde alınabilir:
• Fiziksel ortamda imzayla
• Elektronik ortamda
• İleti Yönetim Sistemi yoluyla

Onay ne anlama gelmektedir?

Onay, Hizmet Sağlayıcı’nın ticari elektronik ileti gönderimi öncesinde alıcının rızasını almasını ifade eder. Bu rızanın alınması Kanun gereğince zorunlu tutulmuştur.

Ticari elektronik ileti gönderim onayını nasıl alabilirim?

Ticari elektronik ileti gönderim onayı üç farklı şekilde alınabilir:
• Fiziksel ortamda imzayla
• Elektronik ortamda
• İleti Yönetim Sistemi yoluyla

İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla nasıl onay alabilirim?

Dilerseniz, İleti Yönetim Sistemi’nin katma değerli hizmetler kapsamında sunacağı, kısa mesaj numarası ve kısa link aracılığıyla onay alma servisinden faydalanabilirsiniz.

Ret bildirimi veya çıkış hakkı neyi ifade etmektedir?

Alıcının, Hizmet Sağlayıcı’ya ticari elektronik ileti gönderebilmesi için vermiş olduğu onayı kaldırması ret bildirimi veya çıkış hakkını kullanması olarak ifade edilir.

Ret/çıkış hakkını alıcılara nasıl sunabilirim?

Hizmet Sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İleti Yönetim Sistemi tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer verir.
Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır. Ret bildirim imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.

Ticari elektronik ileti içerisinde alıcılara İleti Yönetim Sistemi üzerinden nasıl çıkış hakkı sunabilirim?

Dilerseniz, İleti Yönetim Sistemi’nin katma değerli hizmetler kapsamında sunacağı çağrı merkezi, kısa mesaj numarası ve kısa link aracılığıyla alıcılara çıkış hakkı sunabilirsiniz.

Müşterilerimin onay ve ret bildirimlerini İleti Yönetim Sistemi dışında alıyorum. Ne yapmalıyım?

Yönetmelik gereğince İleti Yönetim Sistemi haricinde almış olduğunuz onay ve ret bildirimlerini 3 (üç) iş günü içerisinde sisteme eklemeniz gerekmektedir.

Alıcının reddetme hakkını İYS üzerinden kullandığı durumda hizmet sağlayıcı ne kadar sürede haberdar olmalıdır?

T.C. Ticaret Bakanlığımıza sorduğumuz bu soruya ilişkin tarafımıza iletilen açıklama şu şekildedir:
“Alıcının ret hakkını İYS üzerinden kullanması halinde, İYS tarafından ileti trafiğinin durdurulması ve ret hakkının kullanıldığına dair bilginin hizmet sağlayıcıyla entegrasyona bağlı olarak anlık veya azami üç iş günü içinde hizmet sağlayıcıya bildirilmesi gerekmektedir.”

İleti Yönetim Sistemi'ne yüklediğim izinler hangi sunucularda saklanıyor?

İleti Yönetim Sistemi’ne iletilen tüm veriler yurt içindeki güvenlikli veri merkezlerimizde depolanır ve hiçbir şekilde yurt dışına çıkmaz.

Göndereceğim her ileti için onay almam gerekir mi?

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Müşterilerimle hizmet (kargo takip, abonelik, borç durum vb.) bilgisi paylaşıyorum. Onay almam gerekir mi?

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Müşterilerime kutlama ve tebrik mesajı gönderiyorum. Onay almam gerekir mi?

Evet. Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmenizin tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletiler öncesinde onay almanız gerekir.

Müşterilerime sadece bilgilendirme mesajı gönderiyorum ancak devamında memnuniyet anketi yapmak için arama yapıyorum. Müşterilerilerimden onay almam gerekiyor mu?

T.C. Ticaret Bakanlığımızın bu soruya ilişkin görüşü şu şekildedir:
Verilen hizmetle ilgili müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla herhangi bir ürün veya hizmet özendirilmemek ve makul bir süre içinde gerçekleştirilmek kaydıyla satın alınan mal ve hizmet sonrasında müşterilere sadece bir defaya mahsus olmak üzere memnuniyet anketi gönderilebileceği değerlendirilmektedir.”
Bu kapsamda bu şekilde bir kereye mahsus yapılacak anket aramalarında İYS üzerinden sorgulama yapılmasına gerek yoktur.

Aracı hizmet sağlayıcılar ve İleti Yönetim Sistemi bilgilendirme ve ticari ileti ayrımını nasıl yapıyor?

Bir elektronik iletinin ticari ileti mi yoksa bilgilendirme iletisi mi olduğunun ayrımını yapmak hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı, bu sorumluluk kapsamında ileti gönderim hizmeti aldığı ilgili aracı hizmet sağlayıcıya bildirimde bulunur.

Alıcılara yalnızca mobil uygulama üzerinden anlık bildirim (push notification) gönderiyorum. Anlık bildirim yaptığım alıcıları İYS’ye bildirmem gerekiyor mu?

Hayır. Bugünkü uygulama kapsamında bildirmeniz gerekmemektedir.

İki farklı işletmem var. Biri için aldığım onayı diğeri için kullanabilir miyim?

Hayır. Alıcıdan her bir Hizmet Sağlayıcı için onay almanız gerekir. Ancak acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya markayla sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.

Sahip olduğum işletme için birden fazla tescilli markam bulunuyor. İzin yönetimini ayrı ayrı yapabilir miyim?

Evet, tescil edilmiş markalarınız için izin yönetimini ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Vakıf üniversitesi veya özel eğitim ve öğretim kurumu niteliğine sahip hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi'ne kaydolmaları gerekir mi?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde;
“Bu Yönetmelik hükümleri; Vakıf üniversitelerinin ve diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu tanıma uyan hizmet sağlayıcılar Yönetmelik’ten muaf tutulmuştur. Ancak bu hizmet sağlayıcıların altı çizili kapsamın dışında kalan bir ticari elektronik ileti göndermesi durumda İYS’ye kaydolmaları gerekmektedir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, kamuya yararlı dernek veya vergi muafiyeti sağlanan vakıf niteliğine sahip hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi'ne kaydolmaları gerekir mi?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde;
“Bu Yönetmelik hükümleri; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu tanıma uyan hizmet sağlayıcılar Yönetmelik’ten muaf tutulmuştur. Ancak bu hizmet sağlayıcıların altı çizili kapsamın dışında kalan bir ticari elektronik ileti göndermesi durumda İYS’ye kaydolmaları gerekmektedir.

  • Fsm Mah. Poligon Cad. No:8 Buyaka İş Kuleleri Kule C Daire:1 34771 Ümraniye /İSTANBUL
  • 0216 939 67 53
  • info@ronesansarastirma.com