RÖNESANS ARAŞTIRMA

 • Home
 • RÖNESANS ARAŞTIRMA
 • Hizmet
 • Çalışanlar
 • Rakipler
 • Tanzim ve Teşhir

Gizli Müşteri Araştırmasınınn Sağladığı Faydalar:

 • Hizmet kalitesinde artış
 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • Sadık müşteri oranlarında artış
 • Çalışanların müşterileriyle ilişkilerindeki performansında artış
 • Çalışanların motivasyonlarındaki artış
 • Tanzim ve teşhirlerin tüm mağazalarda tek tip veya  firma kurumsalına en uygun şekilde yapılması
 • Promosyon uygulamalarının en başarılı ve verimli şekilde uygulanmasının sağlanması
 • Rakipleri izleyebilme
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının etkin şekilde tespiti
 • Organizasyon gelirinde ve hedeflere ulaşmada hızlı artış
 • Organizasyon performansının tarafsız üçüncü göz olan gizli müşteri gözüyle ölçülmesi
 • Performansın sürekli takibi ile artarak devamlılığının sürdürülmesi
 • Satışların yükselerek kurumun karlılığındaki artış

Omnibus Araştırmalar

 • “Ürünlerinizi kimler satın alıyor, kimler almıyor?
 • Markanız hedef kitlenizde ne derece tanınıyor / biliniyor?
 • Müşterileriniz ürün ve hizmetlerinizden ne derece memnun?
 • Markanız hedef kitlenizin yüzde kaçına ulaşmış?
 • Reklamlarınız hedef kitlenize ulaşmış mı / beğenilmiş mi?
 • Ürünleriniz en çok nerelerden ve ne sıklıkta satın alınıyor?
 • Rakipleriniz pazarda ne konumda?
 • Markanızın imajı / konumu ne durumda?
 • Pazarda sizin ve rakiplerinizin yaptığı fiyat hareketleri doğru mu? Rakip marka müşterileri sizi niçin tercih etmiyor?
 • Reklam / Promosyon / İmaj Kampanyaları Markayı ne şekilde etkiliyor?
 • Tüketicilerin marka tercihini etkileyen faktörler nelerdir?
 • Ürün ve Hizmetlerle ilgili yapılması gereken değişiklikler nelerdir?  vb…. gibi soruların cevaplarına  farklı hedef kitleler için kentsel Türkiye’yi temsil eden örneklemler   ile ulaşabilirsiniz.”

Siyasi Araştırmalar

Kamuoyu Araştırmaları

Sektör Analizleri

Fiyat AnalizleriTüketicilerin satınalma alışkanlıkları, markayı tercih etme nedenleri, firmanın ve rakip firmaların çeşitli kriterler belirlenerek karşılaştırılarak konumlandırılması, memnuniyet dereceleri, memnuniyet dereceleri, memnun olmadıkları konular, beklentiler, istekler ve geliştirilmesi istenen noktaları belirlemek için yapılan çalışmalardır.

Marka ve İletişim Araştırmaları (hedef kitle, mevcut müşteri)
Marka herhangi bir ürün ya da hizmeti niteleyen, tanımlayan bir isim, terim, sembol ya da bunların bileşimi şeklinde ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayıran bir özellik olarak tanımlanmaktadır. Marka iletişimi ise bir markanın oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli iletişim stratejilerini kullanma süreci ve bu süreçle ilgilenen çalışma alanıdır. Bu sürecin temel basamaklarından biri analiz ve araştırmadır. Herhangi bir marka iletişim stratejisinin temel alacağı kararları verebilmek için öncelikle geçerli, güvenilir ve doğru bilgiye ihtiyaç duyarız. Özellikle marka iletişiminde amacın, tüketicinin kararlarını değiştirmek olduğu düşünüldüğünde tüketicinin nasıl karar verdiğini bilmek, onun nasıl değiştirilebileceği konusunda da ipucu sağlar. Bu nedenle geçerli, güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilmek için ayrıntılı analiz yapmalı ve araştırmalar gerçekleştirilmelidir.

Marka Konumlandırma
Stratejik marka analizinin adımlarından biri olarak tüketici, rekabet ve marka analizine yönelik araştırmalar yapar, markanın hangi özellikleri ile ön plana çıktığını ve hangi markalarla yakın konumda olduğunu saptamak için konumlandırma araştırmaları yapar ve markanın iletişim faaliyetlerini takiben hem markanın iletişim faaliyetleri boyunca verilen mesajların etkinlik düzeyini ölçer hem de sunulan fayda zincirinin ve marka kimliğinin ne derece algılandığını tespit eder.

Reklam Pre-Test / Post-Test
“Pre-Test Çalışmaları: Reklam kavramının hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçümlendirilmesidir.
Post- Test Çalışmaları: Reklamın yayın sonrası ne derece etkin ve başarılı olduğu tespit edilir.”

Tutum ve Davranış Araştırmaları
Tüketici Tutum ve Davranış Alışkanlıkları Araştırmaları, markanızın pazar içerisindeki konumunu belirlerken aynı zamanda da sizi başarılı kılan etkenler ile fırsat niteliği taşıyan özellikleri belirlemenize yardımcı olur. Tracking çalışmalar ile markanızı sürekli takip ederek pazar içerisindeki değişimini gözlemleyebilir ve aynı zamanda rakipleriniz ile karşılaştırmalı performansınızı takip edebilir ve ürününüzün gelişimini ve pazarlama faaliyetlerinizin etkisini somut bir şekilde görebilirsiniz.

Ürün Geliştirme Araştırmaları (Kavram / Ürün / Ambalaj / İsim Testleri)
“Yeni ürün geliştirilmesinde””, “”mevcut üründe”” veya “”mevcut ürün değişikliğinde”” başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Ürün testinin amacı, ürüne karşı “”mevcut tüketicilerin””, “”rakip tüketicilerin”” veya “”potansiyel tüketicilerin”” yaklaşımını almaktır. Üründe bulunan özelliklerin, “”güçlü”” ve “”zayıf”” yönlerinin tüketiciler tarafından değerlendirilmesi, belirlenmesi ve buna parallel olarak ihtiyaç ve önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanır.Ürün testleri yeni ürün tasarımlarında veya mevcut ürünlerde “”markasız (blind)”” veya “”markalı”” olarak gerçekleştirilebilir. Tüketicilerin markadan kaynaklı avantaj ve dezavantajlardan etkileneceği göz önünde bulundurulursa mevcut üründe yapılacak değişikliklerin ilk etapta mutlaka markasız test edilmesi önerilir.”

Profil ve Segmentasyon Araştırmaları (hedef kitle, mevcut müşteri)
Hedef kitleyi tüketici davranışları açısından homojen gruplara bölüp bu grupların detaylı incelenmesi esasına dayanır. Tüketicilerin demografik özelliklerinin detyaylı incelenmesi en doğru iletişim ve pazarlama faaliyetleri için aksiyon planı oluşturmamıza yardımcı olacaktır.  Segmentlere ayrılan tüketiciler aynı zamanda kaç farklı grup tüketicimiz olduğunu görmemizi de sağlar böylelikle her bir farklı segmentteki tüketiciye ne şekilde yaklaşıp hangi mecralar üzerinden ulaşabileceğimize de ışık tutar.

Sosyal Araştırmalar
“Toplumsal yaşamın tüm alanlarına ilişkin olarak her türlü araştırmanın yapılması. Bireyin, toplumsal sınıf ve katmanların günlük yaşamdaki davranışları ile ideolojik tutumları arasındaki uyum ve çelişkileri araştırmak, toplumsal gelişme ve teknoloji ilişkilerini araştırmak.
Toplumsal kesimlerin en aktifi olan gençliğe ve eğitimine sürekli bir ilgi göstermek, gençlikle ilgili her türlü araştırmalar. ”

Gizli Müşteri Araştırmaları

Gizli Müşteri Araştırmasının Amacı :
Hizmet Performansı izlenip ölçülerek, zayıf ve güçlü yönleri tespit etmek, kalitede süreklilik sağlamak,
Teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarında objektif, değerlendirme imkânı sağlamak,
Fiyatlandırma ve tanzim / teşhir uygulamalarını denetlemek,
Mümkün olan iyileştirilmeleri tespit etmek ve iyileştirme sonrası kısa zaman diliminde ölçüm yapabilmek,
Ürün ve hizmetin müşteriye sunumundan önce kaliteyi sağlamak,
Rekabet analizleri ile en yakın rakip hizmet kalitesi için veri toplamak, rekabet gücünü geliştirmek
Müşteri ile etkileşimde pozitif müşteri ilişkisi sağlamak,
Müşteri memnuniyetini yükselterek satışları arttırmak.

Gizli Müşterilerin Değerlendirdikleri Noktalar:

Tüketicilerin satınalma alışkanlıkları, markayı tercih etme nedenleri, firmanın ve rakip firmaların çeşitli kriterler belirlenerek karşılaştırılarak konumlandırılması, memnuniyet dereceleri, memnuniyet dereceleri, memnun olmadıkları konular, beklentiler, istekler ve geliştirilmesi istenen noktaları belirlemek için yapılan çalışmalardır.

Marka ve İletişim Araştırmaları (hedef kitle, mevcut müşteri)
Marka herhangi bir ürün ya da hizmeti niteleyen, tanımlayan bir isim, terim, sembol ya da bunların bileşimi şeklinde ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayıran bir özellik olarak tanımlanmaktadır. Marka iletişimi ise bir markanın oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli iletişim stratejilerini kullanma süreci ve bu süreçle ilgilenen çalışma alanıdır. Bu sürecin temel basamaklarından biri analiz ve araştırmadır. Herhangi bir marka iletişim stratejisinin temel alacağı kararları verebilmek için öncelikle geçerli, güvenilir ve doğru bilgiye ihtiyaç duyarız. Özellikle marka iletişiminde amacın, tüketicinin kararlarını değiştirmek olduğu düşünüldüğünde tüketicinin nasıl karar verdiğini bilmek, onun nasıl değiştirilebileceği konusunda da ipucu sağlar. Bu nedenle geçerli, güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilmek için ayrıntılı analiz yapmalı ve araştırmalar gerçekleştirilmelidir.

Marka Konumlandırma
Stratejik marka analizinin adımlarından biri olarak tüketici, rekabet ve marka analizine yönelik araştırmalar yapar, markanın hangi özellikleri ile ön plana çıktığını ve hangi markalarla yakın konumda olduğunu saptamak için konumlandırma araştırmaları yapar ve markanın iletişim faaliyetlerini takiben hem markanın iletişim faaliyetleri boyunca verilen mesajların etkinlik düzeyini ölçer hem de sunulan fayda zincirinin ve marka kimliğinin ne derece algılandığını tespit eder.

Reklam Pre-Test / Post-Test
“Pre-Test Çalışmaları: Reklam kavramının hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçümlendirilmesidir.
Post- Test Çalışmaları: Reklamın yayın sonrası ne derece etkin ve başarılı olduğu tespit edilir.”

Tutum ve Davranış Araştırmaları
Tüketici Tutum ve Davranış Alışkanlıkları Araştırmaları, markanızın pazar içerisindeki konumunu belirlerken aynı zamanda da sizi başarılı kılan etkenler ile fırsat niteliği taşıyan özellikleri belirlemenize yardımcı olur. Tracking çalışmalar ile markanızı sürekli takip ederek pazar içerisindeki değişimini gözlemleyebilir ve aynı zamanda rakipleriniz ile karşılaştırmalı performansınızı takip edebilir ve ürününüzün gelişimini ve pazarlama faaliyetlerinizin etkisini somut bir şekilde görebilirsiniz.

Ürün Geliştirme Araştırmaları (Kavram / Ürün / Ambalaj / İsim Testleri)
“Yeni ürün geliştirilmesinde””, “”mevcut üründe”” veya “”mevcut ürün değişikliğinde”” başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Ürün testinin amacı, ürüne karşı “”mevcut tüketicilerin””, “”rakip tüketicilerin”” veya “”potansiyel tüketicilerin”” yaklaşımını almaktır. Üründe bulunan özelliklerin, “”güçlü”” ve “”zayıf”” yönlerinin tüketiciler tarafından değerlendirilmesi, belirlenmesi ve buna parallel olarak ihtiyaç ve önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanır.Ürün testleri yeni ürün tasarımlarında veya mevcut ürünlerde “”markasız (blind)”” veya “”markalı”” olarak gerçekleştirilebilir. Tüketicilerin markadan kaynaklı avantaj ve dezavantajlardan etkileneceği göz önünde bulundurulursa mevcut üründe yapılacak değişikliklerin ilk etapta mutlaka markasız test edilmesi önerilir.”

Profil ve Segmentasyon Araştırmaları (hedef kitle, mevcut müşteri)
Hedef kitleyi tüketici davranışları açısından homojen gruplara bölüp bu grupların detaylı incelenmesi esasına dayanır. Tüketicilerin demografik özelliklerinin detyaylı incelenmesi en doğru iletişim ve pazarlama faaliyetleri için aksiyon planı oluşturmamıza yardımcı olacaktır.  Segmentlere ayrılan tüketiciler aynı zamanda kaç farklı grup tüketicimiz olduğunu görmemizi de sağlar böylelikle her bir farklı segmentteki tüketiciye ne şekilde yaklaşıp hangi mecralar üzerinden ulaşabileceğimize de ışık tutar.

Sosyal Araştırmalar
“Toplumsal yaşamın tüm alanlarına ilişkin olarak her türlü araştırmanın yapılması. Bireyin, toplumsal sınıf ve katmanların günlük yaşamdaki davranışları ile ideolojik tutumları arasındaki uyum ve çelişkileri araştırmak, toplumsal gelişme ve teknoloji ilişkilerini araştırmak.
Toplumsal kesimlerin en aktifi olan gençliğe ve eğitimine sürekli bir ilgi göstermek, gençlikle ilgili her türlü araştırmalar. ”

Gizli Müşteri Araştırmaları

Gizli Müşteri Araştırmasının Amacı :
Hizmet Performansı izlenip ölçülerek, zayıf ve güçlü yönleri tespit etmek, kalitede süreklilik sağlamak,
Teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarında objektif, değerlendirme imkânı sağlamak,
Fiyatlandırma ve tanzim / teşhir uygulamalarını denetlemek,
Mümkün olan iyileştirilmeleri tespit etmek ve iyileştirme sonrası kısa zaman diliminde ölçüm yapabilmek,
Ürün ve hizmetin müşteriye sunumundan önce kaliteyi sağlamak,
Rekabet analizleri ile en yakın rakip hizmet kalitesi için veri toplamak, rekabet gücünü geliştirmek
Müşteri ile etkileşimde pozitif müşteri ilişkisi sağlamak,
Müşteri memnuniyetini yükselterek satışları arttırmak.

Gizli Müşterilerin Değerlendirdikleri Noktalar:

 • Hizmet
 • Çalışanlar
 • Rakipler
 • Tanzim ve Teşhir

Gizli Müşteri Araştırmasınınn Sağladığı Faydalar:

 • Hizmet kalitesinde artış
 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • Sadık müşteri oranlarında artış
 • Çalışanların müşterileriyle ilişkilerindeki performansında artış
 • Çalışanların motivasyonlarındaki artış
 • Tanzim ve teşhirlerin tüm mağazalarda tek tip veya  firma kurumsalına en uygun şekilde yapılması
 • Promosyon uygulamalarının en başarılı ve verimli şekilde uygulanmasının sağlanması
 • Rakipleri izleyebilme
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının etkin şekilde tespiti
 • Organizasyon gelirinde ve hedeflere ulaşmada hızlı artış
 • Organizasyon performansının tarafsız üçüncü göz olan gizli müşteri gözüyle ölçülmesi
 • Performansın sürekli takibi ile artarak devamlılığının sürdürülmesi
 • Satışların yükselerek kurumun karlılığındaki artış

Omnibus Araştırmalar

 • “Ürünlerinizi kimler satın alıyor, kimler almıyor?
 • Markanız hedef kitlenizde ne derece tanınıyor / biliniyor?
 • Müşterileriniz ürün ve hizmetlerinizden ne derece memnun?
 • Markanız hedef kitlenizin yüzde kaçına ulaşmış?
 • Reklamlarınız hedef kitlenize ulaşmış mı / beğenilmiş mi?
 • Ürünleriniz en çok nerelerden ve ne sıklıkta satın alınıyor?
 • Rakipleriniz pazarda ne konumda?
 • Markanızın imajı / konumu ne durumda?
 • Pazarda sizin ve rakiplerinizin yaptığı fiyat hareketleri doğru mu? Rakip marka müşterileri sizi niçin tercih etmiyor?
 • Reklam / Promosyon / İmaj Kampanyaları Markayı ne şekilde etkiliyor?
 • Tüketicilerin marka tercihini etkileyen faktörler nelerdir?
 • Ürün ve Hizmetlerle ilgili yapılması gereken değişiklikler nelerdir?  vb…. gibi soruların cevaplarına  farklı hedef kitleler için kentsel Türkiye’yi temsil eden örneklemler   ile ulaşabilirsiniz.”

Siyasi Araştırmalar

Kamuoyu Araştırmaları

Sektör Analizleri

Fiyat Analizleri

 • Fsm Mah. Poligon Cad. No:8 Buyaka İş Kuleleri Kule C Daire:1 34771 Ümraniye /İSTANBUL
 • 0216 939 67 53
 • info@ronesansarastirma.com