Home 5

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

17UY0298-4 – Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

(Rev 0 26.04.2017)

Meslek Tanımı: Motorlu kara taşıtlarının alım ve satımında görev alan, müşteri ile bire bir çalışan personeldir.

 

Belgelendirme Kapsamı: Motorlu kara taşıtlarının alım satım işlerinde danışman olarak çalışacak satış temsilcilerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı belgesi almak için herhangi bir başvuru ön şartı bulunmamaktadır. Herkes bu belgeyi almak üzere başvuruda bulunabilir.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi, Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; 0 216 540 27 90 faks numarasına gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı belgesine sahip olacaksınız.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı belgesinde hangi seçenekler var?

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı mesleğinde aşağıdaki meslek bileşenleri öngörülmektedir;

 • 17UY0298-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 bileşeni zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken bir meslek bileşenidir.

 • 17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri
 • 17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri
 • 17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Bu bileşenlerden B1 veya B2 bileşenlerinden biri seçilmek zorundadır. Her ikisi birlikte de alınabilir. B1, B2 veya B1 + B2 seçiminden sonra dilerseniz B3 bileşenini de alabilirsiniz. Mesleğinizde bu bileşenlerin tamamında yetkin olduğunuzu göstermek için B1, B2 ve B3 bileşenlerinin tamamını almanız tavsiye edilir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1-2 dakika süre verilmektedir.

 • A1 meslek birimi için 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
 • B1 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
 • B2 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
 • B3 meslek birimi için 5 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

Teorik Sınavlar Konusunda Ayrıntılı Bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

 

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 45 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

 • B1 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.
 • B2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.
 • B3 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.
 • Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Performans Sınavları ile ilgili Ayrıntılı Bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 2 ile 3. yıl arasında Kuruluşumuz tarafından çalışmakta olduğunuz veya daha önce çalıştığınız iş yerlerinizden hakkınızda performans bilgisi talep edilir. Meslek icra etmenizde bir sorun görülmez ise belgeniz geçerli olmaya devam eder.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1-2 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

A1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No Bilgi İfadesi (BG)
BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları
BG.2 Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumlar
BG.3 Riskli ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemler
BG.4 Acil durum kavramı
BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumlar
BG.6 Acil durumlarda yapması gerekenler
BG.7 İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkileri ve riskleri
BG.8 İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirler
BG.9 Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkileri ve riskleri
BG.10 Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirler
BG.11 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirler
BG.12 Ofis atıklarının imha süreçleri
BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gereklilikleri
BG.14 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmaları
BG.15 Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gereklilikleri

 

B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri birimi teorik sınavı

B1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No Bilgi İfadesi (BG)
BG.1 Çalışma alanındaki araç ve gereçlerin kullanım özellikleri
BG.2 Çalışma alanının çalışmaya hazırlanması sırasında yapılması gereken düzenlemeler
BG.3 İş makinesi durum tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar
BG.4 İş makinelerinin genel yapısı
BG.5 Değer belirlemede dikkat edilecek hususlar
BG.6 İş makinesi teslim alınmasında takip edilen süreçler
BG.7 İş makinesi satış işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık süreci
BG.8 İş makinesi tesliminde takip edilen idari süreçler

 

B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri birimi teorik sınavı

B2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

B2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No Bilgi İfadesi (BG)
BG.1 Çalışma alanında kullanılan araç ve gereçlerin kullanım özellikleri
BG.2 Çalışma alanının çalışmaya hazırlanması sırasında yapılması gereken düzenlemeler
BG.3 Karayolu taşımacılığı araçlarının tamir ihtiyaçları
BG.4 Karayolu taşımacılığı araçları oto kuaför işlemleri
BG.5 Karayolu taşımacılığı araçları temizliğinde yapılması gerekenler
BG.6 Karayolu taşımacılığı araçları durum tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar
BG.7 Değer belirlemede dikkat edilecek hususlar
BG.8 Karayolu taşımacılığı araçlarının teslim alınmasında takip edilen süreçler
BG.9 Karayolu taşımacılığı araçlarının satış işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık süreci
BG.10 Karayolu taşımacılığı araçlarının tesliminde takip edilen idari süreçler

 

B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler birimi teorik sınavı

B3 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 5 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

B3 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No Bilgi İfadesi (BG)
BG.1 Sipariş süreçleri
BG.2 Tedarik ve sevkiyat süreçleri
BG.3 Stok takip işlemleri
BG.4 Marka standartları kavramı
BG.5 Tescil işlemleri

 

 

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 45 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri birimi performans sınavı

B1 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren iş makinesi alım-satım işlem senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No Beceri Yetkinlik (BY)
BG.1 Çalışma alanını çalışmaya başlamadan önce işyeri talimatları doğrultusunda hazır hale getirir.
BG.2 Çalışma alanında bulunan eşyaların temizliğini yapar.
BG.3 Kullandığı iş ekipmanının bakımını yapar.
BG.4 İş makinesini satmak isteyen kişiden iş makinesi hakkında bilgi alır.
BG.5  * İş makinesini inceleyerek durumunu tespit eder.
BG.6  * İş makinesi hakkında resmi sorgulama yapar.
BG.7 İş makinesinin değerini belirler.
BG.8 Değerleme işlemi sonucuna göre iş makinasını satmak isteyen kişiden fiyat hakkında bilgi alır.
BG.9  * Fiyat pazarlığı yaparak sorumludan onay alır.
BG.10 Fatura ve diğer idari işlemleri takip eder.
BG.11  * Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini takip eder.
BG.12 İdari işlemleri tamamlayarak iş makinesini teslim alır.
BG.13  * İş makinesinin tamir ihtiyacını belirleyerek gerekli hallerde tamirini sağlar.
BG.14 İş makinesini satış için uygun yere konumlandırır.
BG.15 İşletmeye gelen müşterinin ihtiyacını tespit eder.
BG.16 Müşteriye uygun iş makineleri hakkında bilgi verir.
BG.17  * Müşteriye ilgilendiği iş makinesini göstererek tanıtımını yapar.
BG.18  * Yetkisi dâhilinde fiyat pazarlığı yapar.
BG.19 Pazarlık yaptığı fiyat için sorumludan onay alır.
BG.20  * Fatura ve diğer idari işlemleri takip eder.er
BG.21  * Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesini takip eder.
BG.22 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim eder.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik işlem adımlarıdır.

 

B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri birimi performans sınavı

B2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No Beceri Yetkinlik (BY)
BG.1 Çalışmaya başlamadan önce talimatları doğrultusunda işyeri alanını çalışmaya hazır hale getirir.
BG.2 Çalışma alanında bulunan eşyaların temizliğini yapar.
BG.3 Kullandığı iş ekipmanının bakımını yapar.
BG.4 Satış yapmak isteyen kişiden satmak istediği araç hakkında bilgi alır.
BG.5  * Satış yapmak isteyen kişinin aracını inceleyerek durumunu tespit eder.
BG.6  * Satış yapmak isteyen kişinin aracının durumu hakkında resmi sorgulama yapar.
BG.7 Satış yapmak isteyen kişinin aracının değerini belirler.
BG.8 Değerleme işlemi sonucuna göre aracını satmak isteyen kişiden fiyat hakkında bilgi alır.
BG.9  * Fiyat pazarlığı yaparak sorumludan onay alır.
BG.10  * İdari işlemleri takip eder.
BG.11  * Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder.
BG.12 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim alır.
BG.13  * Teslim aldığı karayolu taşımacılığı aracını kontrol ederek tamir ihtiyacını tespit eder.
BG.14 Gerçekleştirdiği tespit doğrultusunda aracın ilgili birime götürülerek tamirini sağlar.
BG.15  * Satılmak istenen aracın temizliğini gerçekleştirir.
BG.16 Satılmak istenen aracın oto kuaför ihtiyacını belirler.
BG.17 Satılmak istenen araç için belirlediği işlemlerin oto kuaförde yapılmasını sağlar.
BG.18 Satılmak istenen aracı satış için uygun yere çeker.
BG.19 Müşterinin ihtiyacını tespit eder.
BG.20 Müşteriye uygun araçlar hakkında bilgi verir.
BG.21  * Müşteriye ilgilendiği aracı göstererek tanıtımını yapar.
BG.22  * Yetkisi dâhilinde fiyat pazarlığı yapar.
BG.23 Pazarlık yaptığı fiyat için sorumludan onay alır.
BG.24  * İdari işlemleri takip eder.
BG.25  * Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder.
BG.26 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim eder.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik işlem adımlarıdır.

 

B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler birimi performans sınavı

B3 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B3 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No Beceri Yetkinlik (BY)
BG.1 Geçmiş dönemlerde yapılan işlem ve satışları inceleyerek bir sonraki dönem için sipariş dosyası hazırlar.
BG.2  * Hazırladığı dosya ile belirlediği sipariş ihtiyacını amirine bildirir.
BG.3 Amirin talimatları doğrultusunda verilen siparişe ilişkin tedarik işlemlerini takip ederek kayıtları tutar.
BG.4 Araçların sevkiyat işlemlerini takip eder.
BG.5 Stok kayıtlarını sisteme işler.
BG.6  * Satış öncesi işlemleri marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde gerçekleştirir.
BG.7  * ASBİS sistemine giriş yaparak araç tescil işlemlerini takip eder.
BG.8  * Marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde araç teslimi yapar.
BG.9 Satış sonrası gerçekleştirilecek memnuniyet çalışmaları hakkında bilgi verir.
BG.10 Satış sonrası müşterinin yararlanabileceği hizmetler hakkında bilgi verir.
 • Fsm Mah. Poligon Cad. No:8 Buyaka İş Kuleleri Kule C Daire:1 34771 Ümraniye /İSTANBUL
 • 0216 939 67 53
 • info@ronesansarastirma.com